تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکیست! - از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید.
 
و خدایی که در این نزدیکیست!
دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ، بهر هیچ، در هیچ مپیچ
صفحه نخست       اشعار من        عکس های سردشت      RSS      ATOM

همه اشتباه می کنند

اما احمق آن را تکرار می کند.

 

«جیک» و «جو» اشتهای سیری ناپذیری به شکار داشتند. آنها در طی یک هفته شکار در جنگل های دور افتاده در کانادا چند گوزن بزرگ به دام انداختند. هنگامی که خلبان برای بازگرداندن آنها به محل قرار بازگشت با نگرانی گفت: «من نمی توانم شما را با شکارهای به این بزرگی از اینجا ببرم، هواپیمای من قدرت حمل چنین بار سنگینی را ندارد»

جیک گفت: «ولی هواپیمایی که سال گذشته ما را از اینجا برد، دقیقا مثل همین یکی بود»

خلبان پرسید: «واقعا؟ خوب اگر شما پارسال توانسته اید این کار را بکنید، معنی اش این است که من هم می توانم از پس آن بر آیم.»

هواپیما روی سطح آب به حرکت در آمد. ولی با آن بار سنگین به سختی توانست از روی جنگل به پرواز در آید. و پس از طی مسافتی کوتاه به کنار کوهی برخورد و سقوط کرد.

سرنشینان هواپیما متوحش و آشفته ولی صحیح و سالم خود را از میان لاشه ی هواپیما بیرون کشیدند. و در همان حال، جو  پرسید: «ما کجا هستیم؟»

جیک کنجکاوانه نگاهی به اطراف انداخت... و در جواب گفت: «مطمئن نیستم، ولی به گمانم حدود  یک کیلومتر جلوتر از پارسال.»

 

اگر به کارهایی که قبلا انجام می داده اید  باز هم ادامه دهید به همان نتایجی می رسید که قبلا رسیده اند. برنده ها از تجربیات خود و دیگران پلی می سازند، برای رسیدن به موفقیت های آتی در حالی که بازنده ها با تکرار تجربیات نا موفق خود، مرتبا در زندگی درجا می زنند. آنها گویا دوست دارند همیشه از یک سوراخ دوبار گزیده شوند و این شرط عقل نیست.

،
خدایا سه چیز را از کسی که آفریدی
دریغ مدار!
که تا زنده ام توان
خواندن نماز ایستاده را داشته باشم،
که عشقت از دلم بیرون نرود،
و آن زمان که مرا خواندی در راه تو باشم.
ای محبوب من،
ما را پاک بگردان،
پاک بمیران،
و پاک محشور بگردان...

مدیر وبلاگ : ژیان درویشی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان