تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکیست! - محرم راز می آید
 
و خدایی که در این نزدیکیست!
دنیا همه هیچ، کار دنیا همه هیچ، ای هیچ، بهر هیچ، در هیچ مپیچ
صفحه نخست       اشعار من        عکس های سردشت      RSS      ATOM
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1391 :: ژیان درویشی

جدایی ها به من زودتر رسانش سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

دلم از دیده می پرسد نشانش سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

چو می آید به پیشم عاشقانه سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

به دور قامت سرو روانش سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

سبزه به ناز می آید محرم راز می آید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید

از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید

دلم در آرزوها تن کشیده دیده نواز می آید وسوسه ساز می آید

دلم از بند غم گردن کشیده دیده نواز می آید وسوسه ساز می آید

خیال لحظه های عاشقانه دیده نواز می آید وسوسه ساز می آید

به رویا ها منو از غم کشیده دیده نواز می آید وسوسه ساز می آید

دیده نواز می آید وسوسه ساز می آید همچو امید از زندگیم رفته و باز می آید

همچو امید از زندگیم رفته و باز می آید

گل شب بو زنم بر گیسوانم سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

که تا یادم رسد گل بو بمانم سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

به لبهایم بمالم لاله ها را سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

لبم را با لبانش گل نشانم سبزه به ناز می آید محرم راز می آید

سبزه به ناز می آید محرم راز می آید از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید

از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید

"شاعر:؟؟؟"

،
خدایا سه چیز را از کسی که آفریدی
دریغ مدار!
که تا زنده ام توان
خواندن نماز ایستاده را داشته باشم،
که عشقت از دلم بیرون نرود،
و آن زمان که مرا خواندی در راه تو باشم.
ای محبوب من،
ما را پاک بگردان،
پاک بمیران،
و پاک محشور بگردان...

مدیر وبلاگ : ژیان درویشی
آرشیو وبلاگ
نویسندگان